2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Pytania i odpowiedzi.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat elektromobilności.

Pojazdy elektryczne, zarówno prywatne, jak i firmowe, czerpią energię przeważnie z sieci niskiego napięcia.

W Polsce z domowych gniazdek elektrycznych płynie prąd przemienny o napięciu 230 V. Możliwe są jednak przyłącza trzyfazowe o napięciu 400 V, często określane jako „prąd energetyczny” czy „siła”. Natężenie prądu w gospodarstwie domowym jest przeważnie ograniczone przez odpowiednie bezpieczniki do 16 A.

Ilość energii dostępna ze źródeł odnawialnych jest ekstremalnie zmienna. Silny wiatr i bezchmurne niebo przyczyniają się czasem do znacznej nadwyżki energii. W przyszłości akumulatory pojazdów elektrycznych w czasie nadwyżki mogą służyć jako mobilne magazyny prądu. Gdy słońce przestanie świecić, a wiatr osłabnie, energia z aut popłynie wówczas z powrotem do domu.

Większość współczesnych samochodów elektrycznych dopuszcza ładowanie AC z min. 7,4 kW. Jako opcje dodatkowe często oferowana jest możliwość ładowania AC z 11 kW i/lub ładowania DC z 50 kW i więcej. Tryby i moc ładowania, jakimi dysponują pojazdy we flocie oraz sposób ich wykorzystywania odgrywają decydującą rolę przy projektowaniu własnej infrastruktury ładowania.

Przy pozycjonowaniu stacji ładowania ważny jest przebieg kabli zasilających od przyłącza sieciowego lub transformatora do stacji. Wszystkie kable zasilające należy układać w pustych rurach lub na trasach kablowych. Trzeba przy tym uważać, aby nie krzyżowały się one z przewodami gazowymi.

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, czyli pojazd z napędem hybrydowym, w którym akumulator dodatkowo można ładować zewnętrznie.

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. WLTP to obowiązujący od 2017 roku europejski zestandaryzowany cykl jazdy do określania emisji i zużycia paliwa przez pojazdy, dotyczy on także pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Od 1 września 2018 r. procedura testowa WLTP jest obowiązkowa dla wszystkich nowych rejestrowanych samochodów.