2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Słownik pojęć

Słownik pojęć

możliwość wyboru przez Klienta, w momencie zakończenia finansowania, jednego z dostępnych sposobów zamknięcia umowy finansowej:

  • Zwrot auta do dilera 
  • Wykup samochodu za gotówkę 
  • Przedłużenie umowy (dostępne tylko dla umów zawartych na 2,3 lub 4 lata)

suma kosztów związanych z finansowaniem samochodu takich jak: wysokość i oprocentowanie rat oraz prowizji, a także spłacana wysokość wartości końcowej.

W produkcie z rynkową wartością końcową płacisz znacznie niższe raty niż w klasycznym, ponieważ użytkujesz samochód spłacając jedynie realną utratę wartości samochodu.

w klasycznym produkcie, Klient użytkuje samochód, po czym ma możliwość wykupienia go już za 1% jego wartości.

limit kilometrów deklarowany przez Klienta przy zawieraniu umowy finansowej z rynkową wartością końcową określający maksymalny przebieg samochodu w trakcie trwania umowy. Limit kilometrów wpływa na wysokość miesięcznej raty.

pierwsza opłata leasingowa, uiszczana przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu. Jej wysokość ustala Klient na podstawie dostępnych parametrów oferty. W finansowaniu Volkswagen Leasing opłata wstępna jest jednocześnie pierwszą ratą leasingową.

to opłacone z góry obowiązkowe przeglądy (robocizna, części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) - płacisz raz lub wliczasz w miesięczną ratę leasingu i nie musisz się martwić dodatkowymi kosztami przeglądów okresowych przez kolejne 3 (4) lata lub do momentu osiągniecia ustalonego limitu przebiegu (dowiedz się więcej).

to ustalana w momencie podpisywania umowy finansowej wartość samochodu na koniec okresu finansowania. Wartość końcowa zależy od długości użytkowania samochodu i limitu przebiegu. Im wyższa wartość końcowa tym niższa jest Twoja miesięczna rata. W nowoczesnych produktach finansowych rynkowa wartość końcowa jest równa kwocie wykupu.

całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO jest podawana dla przykładu reprezentatywnego.

suma wszystkich rat oraz wpłaty wstępnej oraz wartości końcowej.

Ubezpieczenie GAP – ubezpieczenie straty finansowej z tytułu szkody całkowitej pojazdu: uzyskuje się dodatkowo (oprócz świadczenia z polisy komunikacyjnej) 40% wartości świadczenia z polisy komunikacyjnej.

Ubezpieczenie komunikacyjne – pakiet ubezpieczeń AC, NWW, OC w promocyjnej cenie.

Ubezpieczenie LIFE - ubezpieczenie na życie, na wypadek śmierci, niezdolności do pracy i poważnego zachorowania, jak również chroniące w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej z przyczyn ekonomicznych.

Ubezpieczenie RTI – ubezpieczenie straty finansowej z tytułu szkody całkowitej pojazdu: uzyskuje się dodatkowo (oprócz świadczenia z polisy komunikacyjnej) różnicę miedzy świadczeniem z polisy komunikacyjnej a wartością fakturową pojazdu.

to ustalana w momencie podpisywania umowy finansowania cena sprzedaży na koniec okresu, ustalona pomiędzy stronami umowy.

  • W leasingu Klient ma prawo wykupić przedmiot leasingu po jego zakończeniu, a Volkswagen Leasing zobowiązuje się do jego sprzedaży za wartość końcową.
  • W nowoczesnych produktach kredytowych z rynkową wartością końcową, to gwarantowana cena, za jaką Volkswagen Bank zobowiązuje się do odkupienia samochodu od Klienta, jeżeli Klient podejmie taką decyzję na koniec kontraktu.

pierwsza opłata kredytowa, uiszczana przez kredytobiorcę przy zawarciu umowy kredytu. Jej wysokość ustala Klient na podstawie dostępnych parametrów oferty. 
Wartość początkowa przedmiotu leasingu -  cena nabycia przedmiotu leasingu wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem, odzwierciedlona w księgach rachunkowych Finansującego i będąca podstawą kalkulacji czynszu leasingowego, czyli ratalnej opłaty Korzystającego na rzecz Finansującego.