2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25

Przepisy i regulacje.