2.12.80.1, 2019-01-08 08:13:42

Uzyskanie homologacji.

Uzyskanie homologacji.

Procedura przedstawia etapy procesu uzyskania homologacji na pojazd przebudowany.

  1. Audyt firmy zabudowującej przez przedstawicieli (VGP). Pozytywna opinia o firmie i proponowanej nowej zabudowie -> uruchomienie procedury homologacyjnej.
  2. Wykonanie zabudowy prototypowej/ocenianej na bazie samochodu bazowego udostępnionego/zakupionego u dealera Volkswagen Samochody Użytkowe w  porozumieniu z VGP.
  3. Ocena zabudowy przez przedstawicieli VGP.
  4. Wniosek firmy zabudowującej

Schemat przedstawiający proces uzyskania zgody VW AG na rozpoczęcie procesu homologacji EU.

image

Dokumenty MSTA request i Manufacturer agreement - > do uzyskania bezpośrednio w VGP

1. Przeprowadzenie badań homologacyjnych w jednostkach badawczych (np.: w Instytucie Transportu Samochodowego, IDIADA)
2. Uzyskanie świadectwa homologacji we właściwym Ministerstwie.
3. Przesłanie kopii świadectwa homologacji wraz z opisem technicznym do VGP
4. Wprowadzenie informacji o firmie zabudowującej (nowym produkcie) na listę partnerów handlowych VGP i sieci dealerskiej Volkswagen w Polsce.

Słownik:
VGP - importer Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
NV-U - Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge