2.14.87.1, 2019-04-02 08:54:09

Uzyskanie homologacji.

image

Homologacja II etapu.

Multi Stage Type Approval.
Uzyskanie zgody i podpisanie umowy z Volkswagen AG na wymianę danych homologacyjnych zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego przeprowadzane jest zgodnie z wewnętrznym procesem producenta pojazdu bazowego. Kontakt dla firm zainteresowanych uzyskaniem homologacji II etapu: zabudowy@volkswagen.pl