2.7.59.9, 2018-10-09 10:11:18

Przepisy i regulacje.